شاسی استوریج

تومان94,000,000 تومان97,000,000

Unity 300 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)
SKU: SHT41-1

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X16GB SFP FC CONNECTION

افزودن به سبد خرید
تومان159,000,000 تومان165,000,000

Unity 400 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)
SKU: SHT41-2

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X10GB SFP ISCSI/ETH CONNECTION

2X4 PORT 16G FC IO

افزودن به سبد خرید

Unity 300 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X16GB SFP FC CONNECTION

SKU: SHT41-1
تومان94,000,000 تومان97,000,000 افزودن به سبد خرید

Unity 400 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X10GB SFP ISCSI/ETH CONNECTION

2X4 PORT 16G FC IO

SKU: SHT41-2
تومان159,000,000 تومان165,000,000 افزودن به سبد خرید

Unity 300 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X16GB SFP FC CONNECTION

تومان94,000,000 تومان97,000,000 افزودن به سبد خرید

Unity 400 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X10GB SFP ISCSI/ETH CONNECTION

2X4 PORT 16G FC IO

تومان159,000,000 تومان165,000,000 افزودن به سبد خرید

Unity 300 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X16GB SFP FC CONNECTION

تومان94,000,000 تومان97,000,000 افزودن به سبد خرید

Unity 400 Hybrid Flash Storage

0 out of 5
(0)

2U DPE 25X2.5 DRIVE FLD

SYSPACK 6X600GB 15K SAS

INSTALL KIT

4X10GB SFP ISCSI/ETH CONNECTION

2X4 PORT 16G FC IO

تومان159,000,000 تومان165,000,000 افزودن به سبد خرید

نمایش دادن همه 2 نتیجه